Misja

Fundacja dąży do aktywizacji potencjału naszego regionu – mieszkańców, podniesienia standardu życia, rozwoju poprawy oraz zbudowania silnej pozycji brandu Mazur Garbatych , poprzez edukację, wzajemną pomoc, szeroki dostęp do informacji, promocję, pozyskiwanie środków zewnętrznych, budowania partnerstwa ponad podziałami przyjmując jako podstawę działania: uczciwość, wartości rodzinne, aktywność, szczerość, tolerancję, wierność tradycji, otwartość.

Cele działalności fundacji opierają się na realizacji celów społecznych poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działania na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie, polepszanie jakości życia mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego; Ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, potriotycznymi, kulturowymi i turystycznymi.

Spływy kajakowe

Organizujemy spływy kajakowe po Mazurach.

Jazda konna

Posiadamy swoją stadninę koni.

Animacje artystyczne

Poprowadzimy animacje artystyczne